Revalidatiecentrum in Utrecht bezoeken na operaties

Een van de nare consequenties van een operatie is dat u in veel gevallen moet revalideren. Het proces van revalideren kunt u in een revalidatiecentrum in Utrecht doen! In het revalidatiecentrum wordt u door specialisten geholpen. Zij hebben vaak een ruime ervaring in het bieden van begeleiding bij het revalidatieproces. Voordat u aan uw revalidatie begint, wordt er vaak een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hierin wordt nauwkeurig vastgelegd, op welke manier u zal gaan revalideren en welke doelen u binnen welke termijn wilt behalen. Het is afhankelijk van het type operatie wat u heeft gehad, hoelang het revalidatieproces in beslag zal nemen. Geduld is hierbij erg belangrijk!

Een behandeling in revalidatiecentrum Utrecht

Zoals reeds beschreven werd, wordt een revalidatie in revalidatiecentrum Utrecht begonnen met het opstellen van een behandelplan. Hierbij stelt men een einddoel vast, op basis waarvan een pad kan worden samengesteld. Tijdens de weg naar dit einddoel wordt in kleine stapjes gewerkt aan het herstel van uw operatie. Bij een operatie aan uw knie zult u bijvoorbeeld eerst rek- en strekoefeningen uitvoeren, voordat u opnieuw begint te lopen. Een te snelle revalidatie zou in zo’n geval voor nieuwe blessures kunnen zorgen. Dat wilt u vanzelfsprekend voorkomen.