Kindertherapie Vught bij problemen

Een kind met problemen heeft hulp nodig, deskundige hulp. Kindertherapie Vught kan professionele hulp bieden. Zij kan bij zeer uiteenlopende problemen het kind bijstaan. Soms is er slechts een kortdurende therapie nodig, bij complexe problemen kan de therapie langer gevolgd moeten worden. Onder andere de volgende emotionele – en gedragsproblemen worden door Kinderpraktijk het Schild behandeld: ADHD, autisme, faalangst, te weinig zelfvertrouwen, gemis sociale vaardigheden. Een consult wordt meestal geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed. 

Wat doet Kindertherapie Vught?

Kindertherapie Vught begeleidt en ondersteunt kinderen, die dat nodig hebben en daardoor onder andere meer zelfvertrouwen krijgen. Doordat er naar de kinderen wordt geluisterd voelen zij zich gehoord en begrepen. Ze komen beter in hun vel te zitten, zoals dat genoemd wordt. Uiteraard zijn de ouders of verzorgers nauw betrokken bij de therapie. Het is in bepaalde gevallen ook belangrijk dat de school erbij wordt betrokken. Kinderen krijgen extra begeleiding in de klas en leerkrachten krijgen handvatten voor de omgang met deze leerlingen.